Website too slow? Load as basic HTML.

Search "Kolosser11518" in the Bible

Библия, нов превод от оригиналните езици  (1 hits)

Job 40:14 (40:15-24)