Website too slow? Load as basic HTML.

Search "2" in the Bible

Knjiga O Kristu  (1 hits)

Re 21:16 Grad se sterao u obliku kvadrata - duljina mu je bila jednaka širini. Anđeo trskom izmjeri grad: i duljina, i širina, i visina bile su jednake: 2 220 kilometara.