Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 95

Noua Traducere Românească

1 Veniți să strigăm de bucurie către DOMNUL, să strigăm către Stânca mântuirii noastre! 2 Să ne înfățișăm înaintea Lui cu laude și să strigăm către El prin cântări! 3 Căci DOMNUL este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți dumnezeii! 4 El ține în mână adâncimile pământului, iar înălțimile munților sunt ale Lui. 5 A Lui este marea, – El a făcut‑o –, iar uscatul, mâinile Lui l‑au întocmit. 6 Veniți să ne închinăm și să ne plecăm, să îngenunchem înaintea DOMNULUI, Creatorul nostru! 7 Căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pășunii Lui, turma mâinii Sale! Astăzi, dacă auziți glasul Lui,[1] 8 „nu vă împietriți inimile ca la Meriba[2], ca în ziua de la Masa[3], în pustie, 9 unde strămoșii voștri M‑au pus la încercare[4], M‑au ispitit, deși Îmi văzuseră lucrarea. (Ge 22:1; Ex 15:25; Ex 16:4; Ex 17:2; Ex 17:7; Mt 4:1; Mr 1:13; Lu 4:2) 10 Timp de patruzeci de ani am fost scârbit de acea generație și am zis: «Ei sunt un popor care se rătăcește în inima lui. N‑au cunoscut căile Mele.» 11 Așa că am jurat în mânia Mea: «Nu vor intra în odihna Mea!»“