Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 94

Noua Traducere Românească

1 O, Dumnezeu al răzbunărilor! O, DOAMNE! O, Dumnezeu al răzbunărilor, strălucește Tu! 2 Ridică‑Te, Judecător al pământului; răsplătește celor mândri după mândria lor! 3 Până când vor triumfa cei răi, DOAMNE, până când? 4 Ei bolborosesc, vorbesc cu trufie, toți cei ce săvârșesc nelegiuirea se laudă. 5 Îți asupresc poporul, DOAMNE, apasă asupra moștenirii Tale. 6 Omoară văduva și străinul; îl ucid pe orfan. 7 Ei zic: „Nu vede DOMNUL! Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!“ 8 Luați aminte, voi, oameni fără minte din popor! Nesăbuiților, când vă veți înțelepți? 9 Să nu audă Cel Ce a sădit urechea? Să nu vadă Cel Ce a întocmit ochiul? 10 Să nu mustre oare Cel Ce disciplinează neamurile, Cel Ce învață pe om cunoașterea? 11 DOMNUL cunoaște gândurile omului; știe că sunt deșarte. 12 Ferice de omul pe care‑l disciplinezi Tu, DOAMNE, și pe care‑l înveți din Legea Ta, 13 ca să‑l liniștești în zilele cele rele, până se va săpa groapa celui rău. 14 DOMNUL nu‑Și părăsește poporul, nici nu‑Și uită moștenirea! 15 Căci din nou se va face judecată cu dreptate, și toți cei cu inima cinstită o vor urma. 16 Cine se va ridica pentru mine împotriva răufăcătorilor? Cine va lua poziție pentru mine împotriva celor ce săvârșesc nelegiuirea? 17 De n‑ar fi fost DOMNUL ajutorul meu, foarte curând sufletul meu ar fi locuit în tăcerea morții. 18 Când zic: „Mi se clatină piciorul!“, îndurarea Ta, DOAMNE, mă sprijină! 19 În mulțimea frământărilor mele lăuntrice, mângâierile Tale îmi încântă sufletul. 20 Poate oare un tron corupt[1] să‑Ți fie aliat, unul care plăsmuiește necazul prin decret? 21 Ei uneltesc[2] împotriva sufletului celui drept și condamnă sânge nevinovat. 22 DOMNUL este întăritura mea! Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost! 23 El le va răsplăti după nelegiuirea lor și‑i va nimici pentru răutatea lor; DOMNUL, Dumnezeul nostru, îi va nimici.