Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 96

Noua Traducere Românească

1 Cântați DOMNULUI o cântare nouă, cântați DOMNULUI, toți locuitorii pământului! 2 Cântați DOMNULUI, binecuvântați‑I Numele! Vestiți în fiecare zi izbăvirea Lui! 3 Istorisiți printre neamuri slava Lui și printre toate popoarele – minunile Lui! 4 Căci mare este DOMNUL și foarte vrednic să fie lăudat! El este mai de temut decât toți dumnezeii. 5 Căci toți dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar DOMNUL a făcut cerurile. 6 Splendoarea și măreția sunt înaintea feței Lui, iar tăria și frumusețea – în Sfântul Său Lăcaș. 7 Familii ale popoarelor, dați DOMNULUI, dați DOMNULUI slavă și cinstiți‑I tăria! 8 Dați DOMNULUI slava cuvenită Numelui Său! Aduceți un dar de mâncare și veniți în curțile Lui! 9 Închinați‑vă DOMNULUI cu podoabe sfinte[1]! Tremurați înaintea Lui, voi, de pe întreg pământul! (Ps 110:3) 10 Spuneți printre neamuri: „DOMNUL împărățește! De aceea lumea stă neclintită și nu poate fi clătinată. El va judeca popoarele cu nepărtinire.“ 11 Să se bucure cerurile și să se înveselească pământul! Să vuiască marea și tot ce este în ea! 12 Să tresalte câmpia și tot ce este pe ea! Atunci toți copacii pădurii vor striga de bucurie 13 înaintea DOMNULUI, căci El vine, vine să judece pământul, să judece lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Sa.