Website too slow? Load as basic HTML.

Ezekiel 23

Noua Traducere Românească

1 Cuvântul DOMNULUI mi‑a vorbit, zicând: 2 „Fiul omului, au fost odată două femei, fiice ale aceleiași mame. 3 Ele s‑au prostituat în Egipt, s‑au prostituat încă din tinerețea lor. Acolo le‑au fost strânși sânii și acolo le‑a fost mângâiat pieptul feciorelnic. 4 Cea mare se numea Ohola, iar sora ei se numea Oholiba.[1] Ele erau ale Mele și au născut fii și fiice. Ohola înfățișează Samaria, iar Oholiba înfățișează Ierusalimul. 5 Deși era a Mea, Ohola s‑a prostituat și a poftit după amanții ei, războinicii din Asiria, 6 îmbrăcați în haine de culoare albastră, guvernatori și conducători, tineri plăcuți, toți călare pe cai. 7 Ea s‑a dedat la desfrânări cu ei, cu toți fiii aleși ai Asiriei, și s‑a pângărit cu toți idolii fiecăruia din cei pe care i‑a poftit. 8 Și astfel ea nu a renunțat la desfrânările ei din Egipt, nici la cei ce se culcaseră cu ea în tinerețea ei, care îi atinseseră pieptul feciorelnic și își vărsaseră desfrânarea asupra ei. 9 De aceea am dat‑o în mâinile amanților ei, în mâinile asirienilor pe care i‑a poftit. 10 Aceștia i‑au descoperit goliciunea, i‑au luat fiii și fiicele, iar pe ea au ucis‑o cu sabia. Și astfel i s‑a dus vestea printre femei din cauza judecăților care au fost aduse asupra ei. 11 Sora ei Oholiba a văzut lucrul acesta, dar, în pofta ei, s‑a pervertit mai mult decât ea, desfrânările ei întrecând curviile surorii ei. 12 Și ea a poftit după fiii Asiriei, acei guvernatori și conducători îmbrăcați strălucitor și călare pe cai, cu toții tineri plăcuți. 13 Am văzut astfel că și ea se pângărise; amândouă aleseseră aceeași cale. 14 Ba încă ea a adăugat și mai mult la desfrânările ei. A văzut niște bărbați gravați pe zid, niște chipuri de caldeeni[2] pictați în roșu, 15 cu brâie împrejurul coapselor lor, cu turbane voluminoase pe cap și având înfățișarea unor ofițeri. Toți dintre ei aveau asemănarea babilonienilor, a căror țară de origine este Caldeea. 16 De îndată ce i‑a văzut, i‑a și poftit și a trimis mesageri la ei, în Caldeea. 17 Babilonienii au venit la ea, în patul iubirii, și au spurcat‑o cu desfrânările lor. După ce s‑a spurcat cu ei, sufletul i s‑a înstrăinat de ei. 18 Când și‑a dat pe față desfrânările și și‑a expus goliciunea, sufletul Meu s‑a înstrăinat de ea, așa cum s‑a înstrăinat și de sora ei. 19 Apoi ea și‑a înmulțit și mai mult desfrânările, aducându‑și aminte de tinerețea ei când se prostitua în țara Egiptului. 20 A poftit după amanții ei, cu mădularul cât al măgarilor și cu multă sămânță precum caii. 21 Ai tânjit astfel după desfrânarea din tinerețea ta, când sânii ți‑au fost mângâiați de către egipteni, datorită pieptului tău cel tânăr. 22 De aceea, Oholiba, așa vorbește Stăpânul DOMN: «Iată, îi voi stârni pe amanții tăi împotriva ta, pe cei de care ți s‑a înstrăinat sufletul, și‑i voi aduce împotriva ta din toate părțile. 23 Îi voi aduce pe babilonieni și pe toți caldeenii[3], pe cei din Pekod, din Șoa și din Koa[4], împreună cu toți asirienii, tineri plăcuți, toți guvernatori și conducători, ofițeri și oameni vestiți, toți călare pe cai. (Jer 50:21) 24 Ei vor veni împotriva ta cu arme[5], cu care și căruțe și cu o mulțime de popoare. Te vor înconjura din toate părțile cu scuturi, mari și mici, și cu coifuri. Lor le voi da judecata asupra ta, iar ei te vor judeca după rânduielile lor. 25 Îmi voi îndrepta gelozia împotriva ta, astfel că ei se vor purta cu furie față de tine. Nasul și urechile îți vor fi tăiate, iar rămășița familiei tale va cădea ucisă de sabie. Îți vor lua fiii și fiicele, iar ce va mai rămâne va fi mistuit de foc. 26 Te vor dezbrăca de hainele tale și îți vor lua podoabele tale frumoase. 27 Voi pune capăt astfel desfrânării tale și dezmățului pe care l‑ai practicat încă din țara Egiptului. Și nu‑ți vor mai umbla ochii după amanții tăi[6], nici nu te vei mai gândi la Egipt!» 28 Căci așa vorbește Stăpânul DOMN: «Iată, te voi da pe mâna celor pe care îi urăști, pe mâna celor de care ți s‑a înstrăinat sufletul! 29 Te vor trata cu ură, îți vor lua toată avuția și te vor lăsa dezbrăcată și goală. Va fi expusă astfel rușinea curviilor tale, a desfrânării și a destrăbălărilor tale. 30 Toate acestea ți se vor întâmpla pentru că te‑ai prostituat cu neamurile și te‑ai spurcat cu idolii lor. 31 Ai apucat pe calea surorii tale, de aceea îți voi pune în mână cupa ei.»“ 32 Așa vorbește Stăpânul DOMN: „Vei bea din cupa surorii tale, cea adâncă și largă. Va aduce râs și batjocură. Încape atât de mult în ea! 33 Vei fi umplută de beție și durere. Cupa surorii tale, Samaria, este o cupă a groazei și a pustiirii. 34 Vei bea din ea și o vei goli. Apoi o vei sparge în bucăți și îți vei cresta sânii, căci Eu am vorbit, zice Stăpânul DOMN.“ 35 De aceea, așa vorbește Stăpânul DOMN: „Pentru că M‑ai uitat și M‑ai aruncat la spate, poartă‑ți și tu acum pedeapsa pentru desfrânarea și curviile tale!“ 36 DOMNUL mi‑a zis: „Fiul omului, vrei să le judeci pe Ohola și pe Oholiba? Atunci fă‑le cunoscute urâciunile lor! 37 Căci ele au comis adulter și pe mâinile lor este sânge. Au comis adulter cu idolii lor, iar pe fiii pe care Mi i‑au născut i‑au trecut prin foc ca să slujească drept mâncare idolilor lor. 38 Mi‑au făcut chiar mai mult decât atât: în aceeași zi Mi‑au spurcat Sfântul Lăcaș și Mi‑au profanat Sabatele. 39 Atunci când și‑au înjunghiat fiii în cinstea idolilor lor, în aceeași zi au intrat și în Sfântul Meu Lăcaș ca să‑l întineze. Iată ce au făcut în Casa Mea! 40 Ba mai mult, au trimis după bărbați să vină de departe, le‑au trimis mesageri și iată că ei au venit. Pentru ei te‑ai îmbăiat tu, te‑ai vopsit la ochi și te‑ai gătit cu podoabe! 41 Te‑ai așezat pe un pat somptuos, ai pregătit o masă înaintea lui și ai pus pe el tămâia și untdelemnul Meu. 42 În ea era zgomot de mulțime petrecăreață. Bărbați de rând și niște bețivi[7] au fost aduși din pustie, iar aceștia au pus brățări la mâinile lor și coroane frumoase pe capetele lor. 43 Am zis despre cea îmbătrânită de atâta adulter: «Acum se vor prostitua, dedându‑se și la desfrânările ei?» 44 Ei au intrat la ea[8] cum se intră la o prostituată. Așa au intrat la Ohola și la Oholiba, femeile acestea desfrânate. 45 Bărbații drepți însă le vor judeca sub acuzația de adulter și de vărsare de sânge, căci sunt adultere și pe mâinile lor este sânge.“ 46 Căci așa vorbește Stăpânul DOMN: „Să se aducă o mulțime împotriva lor și să fie încredințate terorii și jafului. 47 Mulțimea le va omorî cu pietre și le va tăia cu săbiile. Apoi le va ucide fiii și fiicele și le va da foc la case. 48 Voi pune astfel capăt desfrânării din țară, ca toate femeile să fie avertizate și să nu se ia după desfrânarea voastră. 49 Desfrânarea voastră se va întoarce împotriva voastră și veți purta pedeapsa pentru păcatele săvârșite cu idolii voștri. Atunci veți ști că Eu sunt Stăpânul DOMN.“