Website too slow? Load as basic HTML.

Ezekiel 22

Noua Traducere Românească

1 Cuvântul DOMNULUI mi‑a vorbit, zicând: 2 „Fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea cea setoasă de sânge? Atunci fă‑i cunoscute toate urâciunile! 3 Spune‑i că așa vorbește Stăpânul DOMN: «Cetate care verși sânge în mijlocul tău ca să‑ți grăbești ceasul și care‑ți faci idoli ca să te spurci, 4 te‑ai făcut vinovată din cauza sângelui pe care l‑ai vărsat și a idolilor pe care ți i‑ai făcut ca să te spurci! Ți‑ai apropiat astfel ziua și ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea te voi face de dispreț printre neamuri și de râsul tuturor țărilor. 5 Cei de aproape și cei de departe își vor bate joc de tine, căci ești vestită ca necurată și plină de tulburări! 6 Iată că în tine fiecare dintre prinții lui Israel se folosește de puterea lui ca să verse sânge. 7 În tine, tatăl și mama sunt necinstiți, străinul din mijlocul tău este jecmănit, iar orfanul și văduva sunt nedreptățiți. 8 Ai disprețuit lucrurile Mele sfinte și Mi‑ai profanat Sabatele. 9 În tine sunt cei ce defaimă ca să verse sânge, în tine sunt cei ce mănâncă pe munți și cei ce se desfrânează în mijlocul tău. 10 În tine se descoperă goliciunea tatălui[1] și în tine este necinstită femeia în perioada necurăției ei. 11 În tine, fiecare se dedă la urâciuni cu soția semenului său, fiecare își pângărește prin desfrânare nora și fiecare își necinstește sora, fiica tatălui său. 12 În tine, se ia mită ca să se verse sânge; tu iei dobândă și camătă, câștigi de pe urma prietenului tău, jecmănindu‑l, iar pe Mine M‑ai uitat, zice Stăpânul DOMN. 13 Iată, bat din palme din cauza câștigului nedrept pe care l‑ai făcut și din cauza sângelui care a fost vărsat în mijlocul tău. 14 Îți va rezista oare inima sau îți vor fi mâinile destul de tari în ziua în care Mă voi ocupa de tine? Eu, DOMNUL, am vorbit și voi face întocmai. 15 Te voi împrăștia printre neamuri, te voi risipi în țări străine și voi pune astfel capăt necurăției din mijlocul tău. 16 Când te vei fi întinat înaintea ochilor neamurilor, vei ști că Eu sunt DOMNUL.»“ 17 Cuvântul DOMNULUI mi‑a vorbit, zicând: 18 „Fiul omului, cei din Casa lui Israel au ajuns pentru Mine ca zgura de metal: toți sunt bronz, cositor, fier și plumb, în mijlocul furnalului; au ajuns ca zgura de argint. 19 De aceea, așa vorbește Stăpânul DOMN: «Pentru că toți ați devenit zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului. 20 Așa cum se strânge argintul, arama, fierul, plumbul și cositorul în mijlocul furnalului și se suflă în foc ca să se topească, tot așa vă voi strânge și Eu în mânia și furia Mea, vă voi lăsa în mijlocul Ierusalimului și vă voi topi. 21 Da, vă voi strânge și voi sufla peste voi cu focul înverșunării Mele, astfel că veți fi topiți în mijlocul Ierusalimului. 22 Așa cum se topește argintul în mijlocul furnalului, tot așa veți fi și voi topiți în mijlocul Ierusalimului și veți ști că Eu, DOMNUL, Mi‑am revărsat furia peste voi.»“ 23 Cuvântul DOMNULUI mi‑a vorbit, zicând: 24 „Fiul omului, spune‑i țării astfel: «Tu ești o țară necurățită, neudată de ploaie în ziua indignării!» 25 Uneltirea profeților este în mijlocul ei[2] precum leul care răcnește când își sfâșie prada. Ei devorează suflete și își însușesc bogății și lucruri scumpe, astfel că numărul văduvelor sporește în mijlocul țării. 26 Preoții ei încalcă Legea Mea și întinează lucrurile Mele sfinte. Ei nu fac diferență între ce este sfânt și ce este obișnuit, nici nu‑i învață pe alții să facă diferență între ce este necurat și ce este curat. Își ascund ochii de Sabatele Mele și astfel Eu sunt necinstit în mijlocul lor. 27 Conducătorii săi sunt în mijlocul ei asemenea lupilor care‑și sfâșie prada. Ei varsă sânge și pierd suflete ca să obțină un câștig nedrept. 28 Profeții din mijlocul ei au pentru aceștia o tencuială din ipsos[3] – viziuni deșarte și preziceri[4] mincinoase. Ei zic: «Așa vorbește Stăpânul DOMN!» Dar DOMNUL n‑a vorbit. (De 18:10) 29 Poporul țării se dedă la asuprire, se ocupă cu jaful, nedreptățește pe sărac și pe nevoiaș și asuprește străinul, ignorând dreptatea.[5] 30 Am căutat printre ei un om care să zidească zidul și să stea în spărtură înaintea Mea pentru țară, ca să n‑o distrug, dar nu am găsit niciunul. 31 Prin urmare, Îmi voi revărsa peste ei indignarea, îi voi mistui cu focul înverșunării Mele și voi face ca umbletele lor să cadă asupra capetelor lor, zice Stăpânul DOMN.“