Website too slow? Load as basic HTML.

Hebrews 2

Noua Traducere Românească

1 De aceea, trebuie să dăm și mai multă atenție lucrurilor pe care le‑am auzit, ca să nu fim depărtați de ele.[1] 2 Căci dacă Cuvântul rostit prin îngeri a fost ferm, iar fiecare abatere și neascultare și‑a primit o răsplată dreaptă, 3 cum vom scăpa noi, dacă suntem nepăsători față de o mântuire atât de mare, care, după ce a fost vestită la început prin Domnul, ne‑a fost confirmată de către cei ce L‑au auzit, 4 în timp ce Dumnezeu aducea mărturie împreună cu ei prin semne, minuni și diferite lucrări puternice și prin darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia Lui?! 5 Căci nu îngerilor le‑a supus El lumea viitoare, despre care vorbim, 6 ci, undeva, cineva a mărturisit, zicând: „Ce este omul ca să‑Ți amintești de el și fiul omului ca să‑l cercetezi[2]? 7 Tu l‑ai făcut cu puțin[3] mai prejos decât pe îngeri și l‑ai încoronat cu slavă și cu cinste; 8 le‑ai supus pe toate sub picioarele lui.“[4] Căci, atunci când i le‑a supus pe toate, nu i‑a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum, încă nu vedem că toate îi sunt supuse. (Ps 8:4) 9 Îl vedem însă pe Isus, Care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, încoronat acum cu slavă și cinste datorită morții pe care a suferit‑o[5], pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru toți. 10 Căci era potrivit pentru Acela, pentru Care și prin Care sunt toate, ca, pentru a‑i duce pe mulți fii la slavă, să‑L desăvârșească prin suferințe pe Inițiatorul[6] mântuirii lor. 11 Căci atât Cel Ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți sunt toți dintr-Unul. Din acest motiv, Lui nu‑I este rușine să‑i numească frați, 12 zicând: „Voi vesti Numele Tău fraților Mei; Îți voi cânta imnuri în mijlocul adunării!“[7] (Ps 22:22) 13 Și, din nou: „Mă voi încrede în El!“[8] Și, din nou, El spune: „Iată‑ne, Eu și copiii pe care Mi i‑a dat Dumnezeu!“[9] (Isa 8:17; Isa 8:18) 14 Așadar, întrucât copiii sunt părtași sângelui și cărnii, și El, în același fel, a fost părtaș la acestea, pentru ca, prin moarte, să‑l distrugă pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul[10], 15 și să‑i elibereze pe aceia care toată viața lor erau ținuți în sclavie prin frica de moarte. 16 Căci, desigur, El nu‑i sprijină pe îngeri, ci sprijină[11] sămânța[12] lui Avraam. (Ga 3:16) 17 De aceea, El a trebuit să fie făcut în toate precum frații Lui, ca să poată fi un Mare Preot milos și credincios în slujba lui Dumnezeu și să facă ispășire pentru păcatele poporului. 18 Și pentru că El Însuși a fost ispitit prin ceea ce a suferit, poate să‑i ajute pe cei care sunt ispitiți.