Website too slow? Load as basic HTML.

Hebrews 1

Noua traducere în limba românã

1 În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoşilor noştri de multe ori şi în multe feluri, prin profeţi, 2 însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin Care a făcut veacurile. 3 El este oglindirea Slavei şi reprezentarea exactă a naturii Lui. El susţine toate lucrurile prin Cuvântul Său puternic. După ce a realizat curăţirea de păcate, S-a aşezat la dreapta Măreţiei, în înălţimi. 4 A fost făcut cu atât mai mare decât îngerii, cu cât Numele pe care l-a moştenit este mai mare decât al lor. 5 Căci căruia dintre îngeri i-a zis vreodată: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut!“[1]? Şi, din nou: „Eu voi fi Tatăl Lui, iar El va fi Fiul Meu.“* 6 Şi, din nou, când Îl aduce în lume pe întâiul născut[2], spune: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!“* 7 Iar despre îngeri spune: „Din vânturi El Îşi face îngeri şi din flăcări de foc – slujitori.“[3] 8 Însă despre Fiul zice: „Tronul Tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci, iar sceptrul Împărăţiei Tale este un sceptru al dreptăţii! 9 Tu ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea; de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi.“[4] 10 Şi: „Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. 11 Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. 12 Le vei înfăşura ca pe un veşmânt şi vor fi schimbate ca pe o haină. Tu însă rămâi Acelaşi şi anii Tăi nu se vor sfârşi.“[5] 13 Dar căruia dintre îngeri i-a zis vreodată: „Şezi la dreapta Mea până voi face din duşmanii Tăi aşternut al picioarelor Tale!“[6]? 14 Nu sunt ei toţi duhuri slujitoare, trimise să-i slujească pe cei ce urmează să moştenească mântuirea?