Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Guds storhed og menneskets værdighed

1 Til korlederen: Brug strengeinstrumenter.1 En sang af David.
2 Hvor er du fantastisk, vor Herre og Gud! Ingen i verden kan måles med dig. Universets vidundere viser din storhed.
3 Du har udvalgt småbørn til at lovprise din herlighed2 for at lukke munden på dine modstandere.
4 Når jeg ser op mod himlen, dine hænders værk, månen og stjernerne, som du har skabt,
5 hvad er da et menneske, at du bekymrer dig om det, et menneskebarn, at du tager dig af det?
6 Du skabte det kun lidt ringere end det guddommelige,3 gav det kongelig ære og værdighed.
7 Du gav mennesket ansvar for dit skaberværk, det blev sat som hersker over alle ting,
8 over får og kvæg og vilde dyr,
9 fugle, fisk og alt havets liv.
10 Hvor er du fantastisk, vor Herre og Gud! Ingen i verden kan måles med dig.
1 Der bruges et ukendt hebraisk ord: Gittit.
2 Oversat efter den græske oversættelse, Septuaginta, LXX. Den hebraiske tekst er uklar. Citeret i Matt.21,16.
3 Eller »himmelske væsener«. Den græske oversættelse siger »englene«.
© 2018 ERF Medien