Help

Bible Kralická

Jer 2:14 Zdali otrok jest Izrael? Zdali man doma zplozený? Pročež vydán jest v loupež?
© 2019 ERF Medien