Website too slow? Load as basic HTML.

Search "otrok" in the Bible

Bible Kralická  (1 hits)

Jer 2:14 Zdali otrok jest Izrael? Zdali man doma zplozený? Pročež vydán jest v loupež?