Website too slow? Load as basic HTML.

Search "2" in the Bible

Верен  (34 hits)

Ex 28:40 А за синовете на Аарон да направиш хитони и да им направиш пояси, и да им направиш тюрбани, за слава и великолепиест. 2;. Le 20:27 И ако в някой мъж или някоя жена има дух на запитване на мъртви или е врачсега: екстрасенс, врачка, непременно да се умъртвятст. 6;; да ги убият с камънист. 2; – кръвта им да бъде върху тях. Nu 23:29 Тогава Валаам каза на Валак: Издигни ми тук седем жертвеника и ми приготви тук седем юнеца и седем овенаст. 1-2;. De 19:7 Затова ти заповядвам и казвам: Отдели си три градаст. 2;. Jud 5:9 Сърцето ми е устремено към началниците на Израил, които излязоха доброволно заедно с народаст. 2;. Славете ГОСПОДА! 1Ki 15:10 И царува в Ерусалим четиридесет и една години. Името на майка му беше Мааха, дъщеря на АвесаломВсъщност тя му е баба. Такова пропускане на поколения е характерно за юдейските родословия, вж. ст. 11.ст. 2;. 2Ki 1:16 И му каза: Така казва ГОСПОД: Понеже си изпратил посланици да се допитат до акаронския бог Ваал-Зевувст. 2; – като че нямаше Бог в Израил, да се допиташ до Неговото слово – затова няма да слезеш от леглото, на което си се качил, а непременно ще умрешст. 4;. 2Ki 7:17 А царят постави сановника, на чиято ръка се подпирашест. 2;, да пази портата, но народът го стъпка в портата и той умря, както беше казал Божият човек, който говори, когато царят слезе при него. 2Ki 7:19 сановникът отговори на Божия човек и каза: Ето, и прозорци ако би направил ГОСПОД на небето, би ли могло да стане такова нещо? А той каза: Ето, ще видиш с очите си, но няма да ядеш от негост. 2;. 2Ki 13:11 Той върши зло пред ГОСПОДА; не се отклони от нито един от греховете на Еровоам, сина на Нават, с които той въведе Израил в грях, а ходи в тяхст. 2;. 2Ch 15:4 но в бедствието си се обърнаха към ГОСПОДА, Израилевия Бог, и Го потърсиха, и Го намерихаст. 2;. 2Ch 30:13 И в Ерусалим се събра много народ, за да направят празника на безквасните хлябове във втория месецст. 2;, много голямо събрание. Ne 8:3 И той чете от него на площада, който беше пред Портата на водата, от зори до пладне пред мъжете и жените и онези, които можеха да разбират. И вниманието на целия народ беше към книгата на законаст. 2;. Ps 47:7 Защото Бог е Цар на цялата земяст. 2; – пейте псалми с разбиране. Ps 62:6 Само Той е моята канара и моето спасение, моята крепост – няма да се поклатяст. 2;! Ps 119:17 Гимел. Стори добро на слугата Си, за да живеяст. 77-175; и да пазя словото Тист. 2;! Ps 119:57 Хет. ГОСПОД е моят дял; аз казах, че ще пазя словата Тист. 2;. Ps 119:69 Горделивите ме окаляха с лъжи, но аз ще пазя правилата Ти с цяло сърцест. 2;. Ps 119:88 Съживи ме според милостта Сист. 124-149; и ще пазя свидетелството на устата Тист. 2;. Ps 119:146 Извиках към Теб: Спаси ме!ст. 94; Ще пазя свидетелствата Тист. 2;. Isa 41:25 Издигнах един от север и той идва; от изгрев слънце единст. 2;, който призовава Името Ми. И ще стъпче първенците като кал, както грънчарят тъпче глината. Jer 44:6 Затова яростта Ми и гневът ми се изляха и се разгоряха в юдовите градове и по ерусалимските улици и те станаха разорени и пусти, както са и днесст. 2;. La 1:19 Повиках любимите си, но те ме излъгахаст. 1-2;; свещениците ми и старейшините ми издъхнаха в града, когато си търсеха храна, за да се върне животът имст. 11;. Eze 13:17 И ти, сине човешки, насочи лицето си против дъщерите на народа си, които пророкуват от своето си сърцест. 2;, и пророкувай против тях. Eze 27:32 И в риданието си ще надигнат оплакванест. 2; за теб и ще те оплакват: Кой е като Тир, като загиналия сред морето? Am 7:5 Тогава казах: Господи БОЖЕ, моля Те, престани!ст. 2; Как ще устои Яков? Та той е малък! Lu 8:30 Иисус го попита: Как ти е името? А той каза: Легион; защото в него бяха влезли много демонист. 2;. Joh 20:8 Тогава влезе другият ученикст. 2;, който пръв стигна до гроба; и видя и повярва. Ac 18:26 Той почна да говори дързостно в синагогата, но Прискила и Акиласт. 2;, като го чуха, го прибраха и му изложиха по-точно Божия път. 2Co 10:11 Такъв нека има предвид това, че каквито сме на думи в писмата си, когато сме далеч от вас, такива сме и на дело, когато сме при васст. 2;. 1Ti 3:12 Всеки от служителите да е мъж на една женаст. 2; и да управляват добре децата си и домовете сист. 4-5;. Heb 1:10 И пак: „В началото Ти, Господи, си основал земята и дело на Твоите ръце са небесатаст. 2;. Heb 7:4 Но вижте колко велик беше този, на когото и патриархът Авраам даде десятък от плячкатаст. 2;. Re 2:19 Зная твоите дела и любовта, и вярата, и служението, и твоето търпениест. 2-3;, и че последните ти дела са повече от първите.