Website too slow? Load as basic HTML.

Search "Kolosser11518" in the Bible

Bible, překlad 21. století (15 hits)

Ex 27:14 Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany Ex 27:15 a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Ex 38:14 Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany Ex 38:15 a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Le 27:7 Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Jud 8:10 Zebach a Calmuna byli se svými vojsky v Karkoru. Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Jud 20:25 Ti jim ale i druhého dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili dalších 18 000 Izraelců ozbrojených mečem. 2Sa 8:13 David si získal proslulost, když se vrátil ze Solného údolí, kde porazil 18 000 Edomců. 1Ki 7:15 Vytvořil dvojici bronzových sloupů. Jeden sloup měřil 18 loktů na výšku a 12 loktů po obvodu; stejně tak i ten druhý. 2Ki 25:17 Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla bronzová hlavice vysoká 3 lokty s mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup, včetně mřížování. 1Ch 12:32 Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem. 1Ch 29:7 a věnovali na službu Božího domu 5000 talentů zlata, 10 000 dareiků, 10 000 talentů stříbra, 18 000 talentů bronzu a 100 000 talentů železa. Jer 52:21 Každý sloup byl vysoký 18 loktů a po obvodu měřil 12 loktů; byl dutý a stěny měl na 4 prsty silné; Eze 48:35 Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů. Od toho dne se to město bude jmenovat: HOSPODIN JE TAM.“ 1Macc 10:40 Sám také dám každoročně 15 000 šekelů stříbra z královských příjmů z míst k tomu určených.