Website too slow? Load as basic HTML.

Isaiah 53

Noua traducere în limba românã

1 Cine a crezut mesajul nostru? Cui i-a fost descoperit braţul DOMNULUI? 2 El a crescut înaintea Lui ca un lăstar, ca unul ieşit dintr-un pământ uscat; nu avea nici frumuseţe, nici strălucire care să ne atragă, nu era nimic în înfăţişarea Lui care să ne placă. 3 Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era atât de dispreţuit, încât oamenii îşi întorceau faţa de la El, iar noi nu L-am luat în seamă. 4 Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit. 5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi. 6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare urmându-şi propriul drum, dar DOMNUL a pus asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. 7 Când a fost asuprit şi chinuit, El nu Şi-a deschis gura. Ca un miel care este dus la tăiere şi ca o oaie care tace înaintea celui ce o tunde, tot aşa nici El nu Şi-a deschis gura. 8 A fost luat cu forţa şi condamnat. Cine din generaţia Sa s-ar fi gândit că[1] El a fost nimicit de pe tărâmul celor vii şi lovit pentru nelegiuirile poporului Meu? 9 I-au pus mormântul lângă al celor răi şi L-au aşezat în[2] mormântul celui bogat, deşi El nu a săvârşit nici un act de violenţă şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune. 10 DOMNUL însă a vrut să-L zdrobească prin suferinţă. Dar după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, Îşi va vedea urmaşii[3] şi va trăi multe zile, iar voia DOMNULUI va propăşi prin El. 11 «La sfârşitul suferinţelor Lui va vedea lumina[4] şi va fi mulţumit; prin cunoaşterea Sa Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi şi le va purta nelegiuirile. 12 De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari[5] şi va împărţi prada cu cel puternic, căci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi. Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»