Galatians 1

Noua Traducere Românească

1 Pavel – apostol nu de la oameni, nici printr‑un om, ci prin Isus Cristos și Dumnezeu Tatăl, Care L‑a înviat dintre cei morți –2 și toți frații care sunt cu mine, către bisericile[1] Galatiei[2]: (Ac 13:14)3 Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos,4 Care S‑a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne scape din acest veac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru.5 A Lui să fie slava, în vecii vecilor! Amin.6 Sunt uimit că treceți așa de repede de la Cel Care v‑a chemat în harul lui Cristos, la o altă evanghelie.7 Nu că ar exista o altă evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și vor să pervertească Evanghelia[3] lui Cristos.8 Însă, chiar dacă noi sau un înger din cer v‑ar vesti o altă evanghelie decât cea pe care v‑am vestit‑o, să fie blestemat[4]! (Le 27:28)9 Așa cum v‑am spus înainte, vă spun din nou: dacă cineva vă vestește o altă evanghelie decât cea pe care ați primit‑o, să fie blestemat!10 Încerc eu acum să‑i conving pe oameni sau pe Dumnezeu? Sau încerc eu să plac oamenilor? Dacă aș mai încerca să plac oamenilor, n‑aș fi un rob al lui Cristos!11 Vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia vestită de mine nu este de origine omenească[5],12 pentru că n‑am primit‑o, nici n‑am învățat‑o de la vreun om, ci prin descoperire din partea lui Isus Cristos.13 Căci ați auzit despre felul meu de viață[6] din trecut, în iudaism, cum persecutam peste măsură Biserica lui Dumnezeu și o distrugeam.14 Eram mai înaintat în iudaism decât mulți dintre cei de o vârstă cu mine, din neamul meu, având un mai mare zel pentru tradițiile strămoșești.15 Dar când Dumnezeu, Care m‑a pus deoparte încă din pântecul mamei mele și m‑a chemat prin harul Său, a găsit potrivit16 să‑L descopere pe Fiul Său în mine, ca să‑L vestesc printre neamuri, nu am cerut imediat sfatul unui om[7],17 nici nu m‑am suit la Ierusalim, la cei care au fost apostoli înaintea mea, ci m‑am dus în Arabia, iar după aceea m‑am reîntors în Damasc.18 Apoi, după trei ani, m‑am suit la Ierusalim să‑l vizitez pe Chifa[8] și am rămas la el cincisprezece zile,19 dar n‑am văzut pe niciun alt apostol, în afară de Iacov, fratele Domnului.20 În cele ce vă scriu, iată, vă asigur înaintea lui Dumnezeu că nu mint.21 M‑am dus apoi în regiunile Siriei și ale Ciliciei,22 dar le eram încă necunoscut la față bisericilor din Iudeea, care sunt în Cristos.23 Ei doar auzeau spunându‑se: „Cel care înainte ne persecuta, vestește acum credința pe care încerca s‑o distrugă.“24 Și Îl slăveau pe Dumnezeu datorită mie.