Matthew 1

En Levende Bok

1 Dette er forfedrene til Jesus Kristus[1], den lovede kongen, som var etterkommer til kong David og Abraham: 2 Abraham, Isak og Jakob var far til Juda og brødrene hans. Videre fulgte: 3 Juda og Peres, som var tvillingbror til Serah, og moren het Tamar. Så kom: Hesron, 4 Aram Amminadab, Naksjon, 5 Salmon, Boas, og moren het Rahab. Etterpå finner vi: Obed, og moren het Rut, Isai, som ble far til 6 kong David. Salomo, som var sønn til Batseba, enken etter Uria. Videre: 7 Rehabeam, Abia, Asaf, 8 Josafat, Joram, Ussia, 9 Jotam, Akas, Hiskia, 10 Manasse, Amos, 11 Josia, som var far til Jojakin og hans brødre, som ble født ved den tiden da folket ble ført bort til fangenskap i Babylon, og Jojakin. 12 Etter å ha blitt ført bort til Babylon, fulgte: Sealtiel, Serubabel, 13 Abiud, Eljakim, Asor, 14 Sadok, Akim, Eliud, 15 Eleasar, Mattan, Jakob, 16 og Josef. Josef var mannen til Maria og hun var mor til Jesus Kristus. 17 Disse personene utgjør 14 slektledd fra Abraham og fram til kong David, 14 slektledd fra kong David og fram til tiden da jødene ble ført bort til Babylon og 14 slektledd fra epoken i Babylon og fram til Jesus Kristus. 18 Da Jesus Kristus ble født, gikk det slik til: Hans mor Maria var trolovet og skulle gifte seg med Josef. Men allerede før de var gift, ble hun med barn ved Guds Hellige Ånd.[2] 19 Josef, hennes kommende mann, så da ingen annen utvei enn å skille seg fra henne i stillhet. Han ville leve etter Guds bud, men ønsket ikke å skjemme ut Maria offentlig.[3] 20 Mens han fortsatt grublet på hvordan han skulle løse problemet, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm. Engelen sa: ”Josef, du som er etterkommer av kong David, du skal ikke nøle med å gifte deg med Maria, for det barnet hun bærer, er blitt til ved Guds Hellige Ånd. 21 Hun skal få en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse folket sitt fra syndene deres.[4] 22 På denne måten ble det som Gud hadde forutsagt ved profeten Jesaja, til virkelighet: 23 ”Lytt! Den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og de skal kalle ham Immanuel, som betyr ’Gud er med oss’.”[5] 24 Da Josef våknet, gjorde han som engelen hadde gitt beskjed om, og han giftet seg med Maria. 25 De hadde imidlertid ikke noe seksuelt samliv før sønnen var født. Josef ga ham navnet Jesus.