Website too slow? Load as basic HTML.

Ecclesiastes 4

Český ekumenický překlad

1  Znovu jsem pohleděl na všechen útisk, který se pod sluncem děje. Hle, slzy utiskovaných, a oni jsou bez utěšitele, jejich utiskovatelé mají v rukou moc, a oni jsou bez utěšitele. 2  Vychvaloval jsem mrtvé, kteří dávno zemřeli, více nežli živé, kteří ještě žijí. 3  Ale nad oboje líp je na tom ten, kdo ještě není a nevidí zlo, které se pod sluncem děje. 4  Viděl jsem též všechno pachtění i vše, co prospěšného se koná, a jak přitom jeden na druhého žárlí. Také to je pomíjivost a honba za větrem. 5  Hlupák skládá ruce v klín a užírá se. 6  Lepší na dlaň odpočinku než hrstě plné pachtění a honby za větrem. 7  A znovu jsem pohleděl, jak všechno pod sluncem je pomíjivé. 8  Někdo je sám a nikoho nemá, ani syna ani bratra, a všechno jeho pachtění nebere konce, jeho oko se bohatství nenasytí. „Pro koho se pachtím a sám se připravuji o pohodlí?“ Také to je pomíjivost a úmorná lopota. 9  Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. 10  Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. 11  Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se má však zahřát jeden? 12  Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne! 13  Lepší nuzný moudrý chlapec než starý král, ale hloupý, který nedovede přijmout poučení. 14  Vyšel z vězení a stal se králem, narodil se jako chuďas a došel království. 15  Shledal jsem, že všichni živí, ti, kdo chodí pod sluncem, byli při tom druhém, při chlapci, jenž nastoupil po něm. 16  Nesčetný byl všechen lid, jemuž byl v čele, ale radovat se z něho nebude už příští pokolení. Věru i to je pomíjivost a honba za větrem. 17  Dej si pozor na každý krok, když jdeš do Božího domu. Pohotovější buď k slyšení než k přinášení obětí jak hlupáci; ti ani nevědí, že činí něco zlého.