Website too slow? Load as basic HTML.

Zephaniah 3

Nya Levande Bibeln

1 Ve det orena och syndfulla Jerusalem, den grymma och ondskefulla staden! 2 I sin stolthet vill hon inte ens lyssna till Herrens röst. Ingen kan säga något till henne, för hon vägrar att ta emot rättelse. Hon litar inte på Herren, hon söker inte Gud. 3 Hennes ledare är som rytande lejon som jagar efter byte och försöker roffa åt sig allt de kan. Hennes domare är som hungriga vargar. De jagar i skymningen, och i gryningen finns inte ett spår kvar av det byte de fällt under natten. 4 Hennes "profeter" är lögnare som söker sitt eget, hennes präster orenar templet med sin olydnad mot Guds lagar. 5 Men Herren är där inne i staden, och han gör inget orätt. För var dag blir hans rättvisa mer uppenbar, men ingen frågar efter den. De ogudaktiga har ingen skam i kroppen. 6 "Jag har utrotat många folk och rivit ner deras fästen. Jag har lämnat deras gator övergivna och deras städer ödelagda utan en enda överlevande som kan berätta vad som hänt. 7 Jag tänkte: 'Nu ska de väl lyssna till mig och ta vara på mina varningar så att jag inte behöver slå dem på nytt'. Men nej! Hur mycket jag än straffade dem, fortsatte de på sina ogudaktiga vägar." 8 Men Herren säger: "Ha tålamod! Snart kommer den dag då jag ska stå upp och anklaga dessa ogudaktiga folk. För jag har beslutat mig för att samla alla kungariken på jorden och tömma min vrede över dem. Hela jorden ska förgöras i min heliga vredes eld. 9 Vid den tiden ska jag ge folken ett rent språk, så att alla kan tillbe Herren tillsammans och tjäna honom sida vid sida. 10 De som bor långt bortom floderna i Etiopien ska komma med sina offer och be mig att bli deras Gud igen. 11 Då ska ni inte längre behöva skämmas, och ni ska inte längre göra uppror mot mig, för jag ska utrota alla stolta och högmodiga människor bland er. Det ska inte finnas någon stolthet eller något högmod på mitt heliga berg. 12 De som blir kvar är de ödmjuka som litar på Herrens namn. 13 Den kvarleva som återstår av Israel kommer inte att synda, ljuga och bedra. De ska leva i frid och ro, lägga sig till vila i trygghet och ingen ska kunna skrämma dem." 14 Sjung, dotter Sion! Jubla, Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta! 15 Herren har tagit bort straffdomarna över dig och förskingrat din fiendes arméer. Och Herren själv, Israels kung, ska bo bland er. Äntligen är era svårigheter över, och ni ska inte längre behöva vara rädda för någonting. 16 På den dagen ska man säga till alla i Jerusalem: "Var inte rädda, håll modet uppe! 17-18 Herren, er Gud, har kommit för att bo bland er. Han är en hjälte som kan frälsa! Han ska glädjas över er, och han älskar er och ska inte anklaga er mer." Hör jag en kör som sjunger glädjesånger? Nej, det är Herren själv som fröjdas över er i en glädjesång:"Jag har samlat era sårade och tvättat bort er skam. 19 Jag ska allvarligt gå till rätta med era förtryckare. Jag ska rädda de svaga och hjälplösa och samla ihop dem som jagats bort. Jag ska upprätta de landsflyktiga som blivit hånade och vanärade. 20 På den dagen ska jag samla er igen, föra er tillbaka hem och ge er ett namn med ära, ett väl ansett namn bland alla folk på jorden, och de ska prisa er när jag inför era egna ögon återlämnar era rikedomar", säger Herren.