Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dávid miktámja. &Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom.
2  Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen.
3  A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennök van minden gyönyörûségem.
4  Megsokasodnak fájdalmaik, a kik más [isten után] sietnek; nem áldozom meg véres italáldozatjokat és nem veszem nevöket ajkaimra.
5  Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat.
6  Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem.
7  Áldom az Urat, a ki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.
8  Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felõl van, meg nem rendülök.
9  Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik.
10  Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.
11  Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörûségek vannak örökké.
© 2018 ERF Medien