Website too slow? Load as basic HTML.

Search "Apostelgeschichte241516" in the Bible

Türkçe (6 hits)

Ex 16:16 ‹‹RAB'bin buyruğu şudur: ‹Herkes yiyeceği kadar toplasın. Çadırınızdaki her kişi için birer omer alın.› ›› ifade 16:18,32,33,36'da da geçer. Nu 31:40 16 000 kişi, bunlardan RAB'be vergi olarak 32 kişi verildi. Nu 31:46 16 000 kişi. Nu 31:52 Binbaşı ve yüzbaşılardan alıp RAB'be armağan olarak sundukları altının toplam ağırlığı 16 750 şekeldi. 1Ch 6:60 Benyamin oymağından da Givon, Geva, Alemet, Anatot ve bunların otlakları verildi. Kehat boylarına verilen bu kentlerin toplam sayısı on üçtü. geçmemektedir (bkz. Yşu.21:16). Yşu.21:17). 2Ch 15:8 Asa bu sözleri, Peygamber Odet'in oğlu Azarya'nın peygamberliğini duyunca, cesaret buldu. Yahuda ve Benyamin topraklarından, Efrayim'in dağlık bölgesinde ele geçirdiği kentlerden iğrenç putları kaldırdı. RAB'bin Tapınağı'nın eyvanının önündeki RAB'bin sunağını onardı. Azarya'nın››, Masoretik metin ‹‹Peygamber Odet'in›› (bkz. 15:1).