Website too slow? Load as basic HTML.

Search "Apostelgeschichte241516" in the Bible

Türkçe  (1 hits)

2Ch 15:8 Asa bu sözleri, Peygamber Odet'in oğlu Azarya'nın peygamberliğini duyunca, cesaret buldu. Yahuda ve Benyamin topraklarından, Efrayim'in dağlık bölgesinde ele geçirdiği kentlerden iğrenç putları kaldırdı. RAB'bin Tapınağı'nın eyvanının önündeki RAB'bin sunağını onardı. Azarya'nın››, Masoretik metin ‹‹Peygamber Odet'in›› (bkz. 15:1).