Website too slow? Load as basic HTML.

Search "Apostelgeschichte241516" in the Bible

Slovo na cestu (1 hits)

Nu 31:36-47 47 Podle Hospodinova nařízení rozdělil Mojžíš celou kořist na dvě stejné poloviny které pak tvořilo 337 500 ovcí a koz, 36 000 kusů dobytka, 30 500 oslů a 16 000 žen. Z poloviny určené pro vojáky Mojžíš oddělil 675 ovcí a koz, 72 kusů dobytka, 61 oslů a 32 žen a vše odevzdal knězi Eleazarovi jako podíl pro Hospodina. Z druhé poloviny patřící ostatním Izraelcům pak Mojžíš vyčlenil každé padesáté zvíře a ženu a dal je lévijcům, kteří pečovali o svatyni, jak mu poručil Hospodin.