Website too slow? Load as basic HTML.

Search "2" in the Bible

Słowo Życia  (2 hits)

1Co 14:27 Obcymi językami niech mówią 2–3 osoby, i to po kolei, a ktoś inny niech je tłumaczy. 1Co 14:29 Również niech przemawia 2–3 proroków, a inni niech to oceniają.