Help

Český ekumenický překlad

Jas 2:20  Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu?
Jas 2:26  Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.
© 2019 ERF Medien