Website too slow? Load as basic HTML.

Search "víra bez skutků" in the Bible

Český ekumenický překlad  (2 hits)

Jas 2:20 Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Jas 2:26 Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.