Website too slow? Load as basic HTML.

Search "syrofeničanka" in the Bible

Český ekumenický překlad  (1 hits)

Mr 7:26 a ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery.