Search "pokrytou" in the Bible

Český ekumenický překlad  (1 hits)

1Co 11:4 Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou,