Website too slow? Load as basic HTML.

Search "obdělával a střežil" in the Bible

Český ekumenický překlad  (1 hits)

Ge 2:15 Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.