Website too slow? Load as basic HTML.

Search "hranice lidských sídel" in the Bible

Český ekumenický překlad  (1 hits)

Ac 17:26 On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel.