Website too slow? Load as basic HTML.

Search "Kolosser11518" in the Bible

Nya Levande Bibeln (10 hits)

Jud 8:10 Just då befann sig kung Seba och kung Salmunna i Karkor med de 15.000 man som återstod av armén. Detta var allt som fanns kvar av midjaniternas allierade arméer från östern. Över 120.000 man hade redan dödats. Jud 20:25 och den dagen förlorade de ytterligare 18.000 man, allesammans beväpnade med svärd. Jud 20:44 I Benjamins armé dog 18.000 i striden. 1Ch 12:24-37 Från Juda: 6.800 man, stridsutrustade med sköld och spjut. Från Simeon: 7.100 stridsutrustade man. Från Levi: 4.600 man med Jojada i spetsen för 3.700 från Arons familj, och Sadok, en modig ung krigare som anförde 22 officerare från sin familj. Från Benjamin, Sauls stam, kom 3.000 man varav de flesta tidigare varit lojala mot Saul. Från Efraim: 20.800 tappra krigare, alla framstående i sina familjer. Från ena hälften av Manasse: 18.000 man, fast beslutna att göra David till kung. Från Isaskar: 200 ledare med sina släktingar, allesammans män som förstod vad tiden krävde och vilken kurs som var den bästa för Israel. Från Sebulon: 50.000 erfarna soldater utrustade med varje tänkbart vapen och fullständigt lojala mot David. Från Naftali: 1.000 officerare och 37.000 man utrustade med sköld och spjut. Från Dan: 28.600 stridsutrustade soldater. Från Aser: 40.000 erfarna och stridsutrustade soldater. Slutligen från andra sidan floden Jordan, där Rubens och Gads stammar och den andra hälften av Manasses stam bodde, kom 120.000 soldater, utrustade med alla slags vapen. 1Ch 18:12 Abisai, Serujas son, dödade 18.000 edomiter vid en drabbning i Saltdalen. 1Ch 29:6-7 Då kom huvudmännen för släkterna och stammarna, arméofficerarna och andra ledare med 5.000 talenter guld (cirka 190 ton) och 85 kilo persiska guldmynt, 10.000 talenter silver (cirka 375 ton), dessutom 18.000 talenter koppar (cirka 675 ton) och 100.000 talenter järn (cirka 3.750 ton). Lu 3:1 Det var nu den romerska kejsaren Tiberius 15:e regeringsår. Pontius Pilatus var landshövding i Judeen, Herodes härskare över Galileen, hans bror Filippos härskare över Itureen och Trachonitis och Lysanias härskare över Abilene. Lu 13:4 Och hur var det med de 18 människor som dog när tornet i Siloa föll över dem? Var de större syndare än alla andra i Jerusalem? Lu 13:11 fanns där en kvinna som var handikappad på grund av en ond ande. Hon hade gått framåtböjd i 18 år, och kunde inte räta på ryggen. Lu 13:16 Men här har vi en judisk kvinna som Satan hållit bunden i 18 år, och så vill ni hindra henne från att bli löst från sin plåga bara för att det är vilodag!”