Website too slow? Load as basic HTML.

Search "Apostelgeschichte241516" in the Bible

Bible, překlad 21. století (12 hits)

Ge 46:18 To jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi – celkem 16 osob. Ex 27:14 Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany Ex 27:15 a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Ex 38:14 Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany Ex 38:15 a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Le 27:7 Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Nu 31:40 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Nu 31:46 16 000 osob. Nu 31:52 Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. Jud 8:10 Zebach a Calmuna byli se svými vojsky v Karkoru. Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Mr 7:15 [16] Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit. Člověka špiní to, co z něj vychází!“ 1Macc 10:40 Sám také dám každoročně 15 000 šekelů stříbra z královských příjmů z míst k tomu určených.