Website too slow? Load as basic HTML.

Search "2" in the Bible

Bible, překlad 21. století  (13 hits)

Ge 46:27 Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě – 2 osoby. Celkem tedy přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob. Nu 29:13 Jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2 berany a 14 ročních beránků; ať jsou bez vady. Nu 29:17 Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. Nu 29:20 Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. Nu 29:23 Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. Nu 29:26 Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. Nu 29:29 Šestý den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. Nu 29:32 Sedmý den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. Ezr 8:27 20 zlatých mis za 1000 dareiků, 2 nádoby z jakostní leštěné mosazi vzácné jako zlato. Eze 40:9 byla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brány. Eze 41:3 Poté vstoupil do vnitřní místnosti a změřil pilíře jejího vchodu: byly 2 lokty silné. Vchod měl šířku 6 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 7 loktů. Eze 41:22 dřevěný oltář. Byl 3 lokty vysoký, 2 lokty široký a 2 lokty dlouhý. Jeho zpevněné rohy, podstavec a stěny byly ze dřeva. „To je stůl stojící před Hospodinem,“ řekl mi onen muž. Eze 43:14 od žlabu v zemi k okraji spodního stupně jsou to 2 lokty. Tento stupeň je na loket široký. Od tohoto nižšího stupně k okraji vyššího jsou to 4 lokty. Také tento stupeň je na loket široký.