Zjevení Janovo 3,16

Český ekumenický překlad

16  Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.

Slovo na cestu

16 ale vy jste odporně vlažní, a tak vás vyplivnu z úst.

Bible, překlad 21. století

16 Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst.

Bible Kralická

16 A tak, že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhu tě z úst svých.