Jan 12,30

Český ekumenický překlad

30  Ježíš nato řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám.

Slovo na cestu

30 „Hlas, který jste slyšeli, nepromluvil kvůli mně, ale kvůli vám,“ vysvětloval Ježíš.

Bible, překlad 21. století

30 Ježíš na to odpověděl: „Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám.

Bible Kralická

30 Odpověděl Ježíš a řekl: Ne pro mneť hlas tento se stal, ale pro vás.