Cross-references

Explore similar Bible verses on Matthew 4:18 in Kutsal Kitap Yeni Çeviri

"İsa, Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simun'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı."