Cross-references

Explore similar Bible verses on Matthew 26:69 in Kutsal Kitap Yeni Çeviri

"Petrus ise dışarıda, avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip, ‹‹Sen de Celileli İsa'yla birlikteydin›› dedi."