Cross-references

Explore similar Bible verses on Matthew 26:57 in Kutsal Kitap Yeni Çeviri

"İsa'yı tutuklayanlar, O'nu başkâhin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı."