Cross-references

Explore similar Bible verses on Matthew 26:47 in Kutsal Kitap Yeni Çeviri

"İsa daha konuşurken, Onikiler'den biri olan Yahuda geldi. Yanında, başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı."