Cross-references

Explore similar Bible verses on Matthew 20:29 in Kutsal Kitap Yeni Çeviri

"Eriha'dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti."