Cross-references

Explore similar Bible verses on Revelation 14:14 in Noua Traducere Românească

"Apoi m‑am uitat și iată că era un nor alb, iar pe nor ședea „cineva care era ca un fiu al omului“. Avea pe cap o coroană de aur, iar în mână avea o seceră ascuțită."