Cross-references

Explore similar Bible verses on Mark 13:25 in Noua Traducere Românească

"stelele vor cădea din cer și puterile din ceruri vor fi clătinate.“"