Cross-references

Explore similar Bible verses on Galatians 2:9 in Noua Traducere Românească

"deci, când Iacov, Chifa și Ioan, care erau priviți ca stâlpi, au cunoscut harul care mi‑a fost dat, ne‑au dat mie și lui Barnabas mâna dreaptă a părtășiei, ca noi să mergem la neamuri, iar ei la cei circumciși."