Cross-references

Explore similar Bible verses on Hebrews 3:15 in Noua Traducere Românească

"în timp ce se zice: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii.“"