Cross-references

Explore similar Bible verses on 1 Peter 3:14 in Noua Traducere Românească

"Și chiar dacă ați suferi din cauza dreptății, ferice de voi! „Să nu vă fie frică de teroarea lor și să nu vă tulburați“,"