Cross-references

Explore similar Bible verses on 2 Corinthians 4:13 in Bibelen på hverdagsdansk

"„Jeg troede, og derfor talte jeg,” står der i Skriften, og vi har den samme troens ånd. Vi taler, fordi vi har tro,"