Website too slow? Load as basic HTML.

Titus 1

Słowo Życia

1 To ja, Paweł, oddany sługa Boga i wysłannik Jezusa Chrystusa. Zostałem posłany, by przynieść wiarę ludziom wybranym przez Boga i dać im poznać prawdę, jak żyć, by się Mu podobać. 2 Ona daje niewzruszoną nadzieję na życie wieczne, które Bóg już przed wiekami obiecał – a On nigdy nie kłamie. 3 Teraz zaś, w ustalonym przez siebie czasie, wyjawił tę dobrą nowinę i zlecił mi jej głoszenie – On, sam Bóg, nasz Zbawiciel. 4 Piszę do ciebie, Tytusie, mój prawdziwy synu w wierze: z życzeniami łaski i pokoju do Boga, Ojca, i Chrystusa Jezusa, naszego Zbawiciela. 5 Zostawiłem cię na Krecie, abyś pozałatwiał niedokończone sprawy oraz wyznaczył wśród wierzących w każdym mieście starszych. Jak ci powiedziałem, takim przywódcą może zostać 6 mężczyzna, który jest bez zarzutu: jest wierny żonie i ma wierzące dzieci, którym nie można zarzucić głupoty i nieposłuszeństwa. 7 Bo starszy, jako zarządzający w imieniu Boga, musi być bez zarzutu. Nie może być zarozumiały ani porywczy, nie może być pijakiem, awanturnikiem ani chciwcem. 8 Przeciwnie, powinien być gościnny, kochać wszystko, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, moralny i opanowany. 9 Powinien wiernie trzymać się prawdy, którą poznał, by sam był mocny i mógł zachęcać innych zdrowym nauczaniem, a tych, którzy się z tym nie zgadzają – napominać. 10 Wielu jest bowiem krnąbrnych, gadatliwych, zwodzących, szczególnie tych, co się wywodzą z judaizmu. 11 Takich trzeba zdecydowanie uciszać, bo swoim chciwym nauczaniem rozbijają w wierze całe rodziny. 12 Nawet ich własny prorok powiedział o nich: „Wszyscy Kreteńczycy są kłamcami; to złe bestie i leniwe brzuchy”. 13 I jego słowa są prawdą! Dlatego surowo napominaj tamtejszych chrześcijan, by ich wiara była zdrowa 14 i by nie słuchali tych judaistycznych mitów i przykazań wymyślonych przez ludzi, którzy wzgardzili prawdą. 15 Dla tych, co mają czyste serce, wszystko jest czyste i dobre. Ale dla tych nieczystych i niewierzący, o zbutwiałych myślach i sumieniu, nie ma nic czystego. 16 Oni twierdzą, że znają Boga, ale ich życie temu zaprzecza. Są zepsuci, nieposłuszni i niezdolni do czynienia jakiegokolwiek dobra.