Isaiah 7

nuBibeln

1 När Achas, Jotams son och Ussias sonson, var kung i Juda anfölls Jerusalem av Arams kung Resin och Israels kung Pekach, Remaljas son, men de lyckades inte inta staden.2 När man vid Davids hov fick höra att Aram hade allierat sig med Efraim, skakade både kungen och hans folk som skogens träd skakas av en storm.3 Då sa HERREN till Jesaja: ”Ta med dig din son Shear Jashuv[1] och gå ut och möt kung Achas vid slutet av Övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet.4 Säg till honom: ’Håll dig bara lugn. Var inte rädd och tappa inte modet för dessa två rykande vedstumpar, Resin med araméerna och Remaljas son, i deras rasande vrede.5 Aram, Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig. De säger:6 ”Vi ska invadera Juda och skapa panik där, dela det mellan oss och göra Taveals son till dess kung.”7 Men så säger Herren, HERREN: Det ska inte lyckas, så ska inte ske,8 för Damaskus härskar över Aram, och Resin över Damaskus. Inom sextiofem år ska Efraim också vara krossat som folk.9 Samaria härskar över Efraim, och Remaljas son över Samaria. Om ni inte står fasta i tron kan ni inte bestå.’ ”10 HERREN talade igen till kung Achas:11 ”Be HERREN, din Gud, om ett tecken, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden.”12 Men Achas sa: ”Jag vill inte be, jag vill inte pröva HERREN.”13 Då sa Jesaja: ”Lyssna, Davids ätt! Är det inte nog att ni sätter människors tålamod på prov? Ska ni också pröva min Guds tålamod?14 Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Jungfrun[2] ska bli med barn och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel.15 Grädde och honung ska han äta tills han lärt sig att förkasta det onda och välja det goda.16 För innan pojken har lärt sig att förkasta det onda och välja det goda, ska det land ödeläggas vars två kungar du är så rädd för.17 HERREN ska genom kungen av Assyrien låta sådana tider komma över dig och ditt folk och din fars familj, som inte förekommit sedan Efraim bröt upp från Juda.”18 Den dagen ska HERREN locka hit flugorna längst bort vid änden av Egyptens floder och bina i Assyrien.19 De ska allesammans komma och slå sig ner i djupa raviner och klippskrevor, i de törniga snåren och vid vattenhålen.20 Då ska Herren med en hyrd rakkniv från andra sidan Eufrat, Assyriens kung, raka av allt hår på huvudet och benen och skära bort även skägget.21 Då ska var och en bara kunna föda upp en ko och två får.22 Men man kommer att få så mycket mjölk att man kan leva av grädden. Ja, alla som blir kvar i landet ska leva av grädde och honung.23 Då ska det ske att där det nu finns tusen vinstockar, värda tusen siklar[3] silver, ska det bara finnas tistlar och törne kvar.24 Med pilar och båge ska man gå dit, för hela landet är täckt av tistel och törne.25 På alla de berg där man nu arbetar med hacka ska man inte längre kunna gå av fruktan för tistel och törne. Där ska man släppa korna på bete och låta fåren trampa.

Isaiah 7

Nya Levande Bibeln

1 När Ahas, Jotams son och Ussias sonson, regerade i Juda anfölls Jerusalem av kung Resin i Aram och kung Peka, Remaljas son, i Israel, men de lyckades inte inta staden.2 När man vid hovet fick höra ryktet om att Aram hade allierat sig med Israel, blev både kungen och folket förtvivlade och darrade av skräck.3 Då sa Herren till Jesaja: "Du ska ta med dig din son Sear-Jasub och gå ut och möta kung Ahas. Du kommer att träffa honom vid slutet av övre dammens vattenledning på vägen som leder till Valkarfältet.4 Säg till honom att inte bekymra sig längre. Han behöver inte vara rädd för Resin och Peka.5 Visst kommer Aram och Israel att anfalla er. De säger:6 'Vi ska invadera Juda och skapa panik bland folket och sedan ta oss fram till Jerusalem och göra Tabals son till kung.'7 Men Herren Gud säger: 'Denna plan ska inte lyckas,8 för Damaskus ska förbli huvudstad enbart i Aram, och kung Resins rike ska inte utvidga sina gränser. Inom sextiofem år ska Efraim också vara krossat.9 Samaria är huvudstad endast över Efraim, och kung Pekas makt ska inte öka. Tror du mig inte? Om du vill att jag ska beskydda dig, måste du lära dig att tro på vad jag säger.' "10 Inte långt därefter hade Herren ännu ett budskap till kung Ahas:11 "Be mig om ett tecken, Ahas, som bevis för att jag verkligen ska krossa dina fiender precis som jag sagt. Be om vad du vill, uppifrån himlen eller nerifrån jorden."12 Men kungen vägrade att göra det. "Jag vill inte besvära Herren med något sådant", sa han.13 Då sa Jesaja: "Lyssna, Davids hus! Det är inte nog med att ni sätter människors tålamod på prov, ni frestar också på Herrens tålamod!14 Men Herren ska själv ge er ett tecken. Ett barn ska födas av en ung kvinna! Det barnet ska hon kalla Immanuel, 'Gud är med oss'.15-16 Innan detta barn avvants och kan skilja mellan rätt och fel, kommer de båda kungarna som du är så rädd för, kungarna i Israel och Syrien, att vara döda.17 Men senare ska Herren låta en fruktansvärd förbannelse komma över dig och ditt folk och din familj. Då ska det bli ett skräckvälde som man inte vetat av sedan Salomos rike delades i Israel och Juda. Den mäktige assyriske kungen ska komma med sin väldiga armé!18 Då ska Herren sända efter Övre Egyptens och Assyriens arméer, och de ska komma över er som flugsvärmar för att utrota er, och som bin för att sticka och döda.19 De ska komma i väldiga skaror och sprida sig över hela landet, till och med i de ödsliga dalarna, i bergsgrottorna, i de törniga snåren och vid alla vattenhål.20 Då ska Herren ta kungen av Assyrien och använda honom som sin rakkniv. Han ska förolämpa dig genom att raka av dig allt hår på kroppen och ditt skägg. Ja, han ska fullständigt renraka hela landet.21 När de slutligen är färdiga med sin plundring, ska alla fält vara förstörda och hela landet betesmark. Man ska inte kunna ha mer än en ko och några getter och vara hänvisade till boskapsskötsel.22 Man kommer att få leva av mjölk, ost och vildhonung, varken vin eller säd kan odlas.23 Där det fanns vingårdar med tusentals ädla vinstockar, ska det bara finnas tistlar och ogräs kvar.24 Hela landet har blivit vildmark, och överallt måste man vara beväpnad med pil och båge.25 Allt man kan göra är att släppa sin boskap lös där och låta den beta fritt."