Psalm 68

Noua Traducere Românească

1 Când Dumnezeu Se ridică, dușmanii Lui să fie împrăștiați și cei ce‑L urăsc să fugă dinaintea feței Sale.2 Îi risipești precum se risipește fumul. Precum se topește ceara din cauza focului, așa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.[1]3 Cei drepți însă se bucură, se veselesc înaintea lui Dumnezeu și chiuie de bucurie.4 Cântați‑I lui Dumnezeu, cântați spre lauda Numelui Său! Înălțați‑L pe Cel Ce călărește pe nori[2], al Cărui Nume este DOMNUL[3]. Veseliți‑vă înaintea Lui! (Ps 77:11)5 În Lăcașul Său cel sfânt, Dumnezeu este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor.[4]6 Dumnezeu dă o familie celor însingurați și îi conduce spre belșug[5] pe prizonieri. Cei răzvrătiți însă locuiesc într‑un ținut arid.7 Dumnezeule, când ai ieșit înaintea poporului Tău, când ai mărșăluit prin pustie… Selah8 pământul s‑a cutremurat, cerurile au picurat înaintea lui Dumnezeu, Cel al Sinaiului[6], înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.9 Dumnezeule, Tu ai legănat ca daruri de bunăvoie ploile; Tu Ți‑ai întărit moștenirea, când a fost obosită.10 Adunarea Ta a locuit în ea; Tu ai pregătit bunătățile Tale pentru cel sărac, Dumnezeule!11 Stăpânul a rostit un cuvânt; purtătoarele de vești sunt o mare oștire:12 „Regii oștirilor fug, fug, iar cea rămasă acasă împarte prada.13 Chiar în timp ce voi vă odihniți printre staule[7], aripile porumbelului sunt acoperite cu argint, iar penele lui cu aur sclipitor.“14 Când i‑a împrăștiat Cel Atotputernic[8] pe regi, ningea în Țalmon.15 Muntele Bașanului este un munte al lui Dumnezeu; muntele Bașanului este un munte cu multe piscuri.16 Munți cu multe piscuri, de ce invidiați muntele unde Îi place lui Dumnezeu să locuiască? Cu siguranță DOMNUL va sălășlui acolo pe vecie.17 Carele lui Dumnezeu sunt cu miile și cu miile de mii. Stăpânul se află printre ele, în Sinai, în Sfântul Lăcaș.[9]18 Te‑ai suit în înălțime, ai luat captivă captivitatea. Ai luat daruri printre oameni, chiar și printre cei răzvrătiți, pentru ca ei, DOAMNE Dumnezeule[10], să locuiască acolo.19 Binecuvântat să fie Stăpânul, Care ne poartă poverile zi de zi, Dumnezeul izbăvirii noastre. Selah20 Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al izbăvirilor. De la DOMNUL, Stăpânul meu, vine scăparea de moarte.21 Cu siguranță Dumnezeu va zdrobi capul dușmanilor Săi, creștetul celor ce umblă în nelegiuirile lor.22 Stăpânul a zis: „Îi voi aduce înapoi din Bașan, îi voi aduce înapoi din adâncurile mării,23 ca să‑ți înmoi picioarele în sânge, iar limba câinilor tăi să‑și ia partea din dușmanii tăi.“24 Dumnezeule, ei privesc procesiunea intrării Tale, procesiunea a intrării Dumnezeului meu, a Împăratului meu, în Lăcașul cel sfânt.25 În față merg cântăreții, urmați de cei cu instrumente, iar în centru sunt fetele cu tamburine.26 Binecuvântați‑L pe Dumnezeu în adunări, pe DOMNUL – la izvoarele lui Israel![11]27 Acolo se află și tânărul Beniamin, conducătorul lor, căpeteniile lui Iuda cu mulțimile lor, căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.28 Dumnezeul tău te‑a făcut puternic. Arată‑ne puterea Ta, Dumnezeule, așa cum ai făcut și înainte pentru noi!29 Datorită Templului Tău de la Ierusalim, regii Îți vor aduce un dar.30 Mustră fiara dintre trestii, cireada de tauri dintre vițeii popoarelor, care calcă în picioare bucățile de argint! El a împrăștiat popoarele[12] care‑și găsesc plăcerea în război!31 Ambasadori vor veni din Egipt; Cuș[13] va alerga cu mâinile[14] întinse spre Dumnezeu.32 Regate ale pământului, cântați‑I lui Dumnezeu, cântați spre lauda Stăpânului, Selah33 a Celui Ce călărește în ceruri, în cerurile veșnice! Iată, El face cu glasul Său un vuiet puternic!34 Proclamați puterea lui Dumnezeu, a Cărui maiestate este peste Israel și a Cărui putere este în ceruri.35 Cât de temut ești Tu, Dumnezeule, din sanctuarele Tale! Dumnezeul lui Israel, chiar El dă putere și tărie poporului! Binecuvântat să fie Dumnezeu!