Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 65

Noua traducere în limba românã

1 Dumnezeule, pe Tine Te aşteaptă[1] lauda în Sion; faţă de Tine vor fi împlinite jurămintele. 2 Tu asculţi rugăciunea; de aceea toţi oamenii vor veni la Tine. 3 Poverile fărădelegilor noastre sunt mai puternice decât noi, dar Tu faci ispăşire pentru nelegiuirile noastre. 4 Ferice de cel pe care-l alegi, pe care-l apropii să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de bunăstarea Casei Tale şi de sfinţenia Templului Tău. 5 În dreptatea Ta, Tu ne răspunzi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, Nădejdea tuturor marginilor pământului şi ale mărilor îndepărtate, 6 Cel ce ai întărit munţii prin puterea Ta, fiind încins cu tărie, 7 Cel ce potoleşti vuietul mărilor, vuietul talazurilor lor şi urletul neamurilor. 8 Locuitorii de la marginile pământului se tem din pricina minunilor Tale! Tu faci să răsune de bucurie locurile de unde se ivesc dimineaţa şi seara. 9 Tu cercetezi pământul, îi dai belşug, îl îmbogăţeşti cu multe lucruri. Râurile lui Dumnezeu sunt pline de apă ca să dai oamenilor grâne. Iată cum pregăteşti pământul:[2] 10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploile repezi şi îi binecuvântezi răsadul. 11 Încununezi anul cu bunătăţile Tale, în urma Ta musteşte belşugul;[3] 12 mustesc, de asemenea, şi păşunile din pustie, iar dealurile se încing cu veselie. 13 Păşunile se îmbracă cu turme, văile se acoperă de grâne; toate strigă de bucurie şi cântă.