Website too slow? Load as basic HTML.

Psalm 11

Noua traducere în limba românã

1 La Domnul găsesc adăpost! Cum puteţi să-mi spuneţi: „Fugi în munţii voştri ca o pasăre“? 2 Cei răi îşi încordează arcul, îşi potrivesc săgeata pe coardă, ca să-l ţintească pe întuneric pe cel cu inima cinstită. 3 Când temeliile se surpă, ce mai poate face cel drept? 4 Domnul este în Templul Său cel sfânt, Domnul este pe tronul Lui din ceruri. Ochii Lui privesc şi pleoapele Lui îi cercetează pe fiii oamenilor. 5 Domnul îl cercetează pe cel drept, dar pe cel rău şi pe cel ce iubeşte violenţa, sufletul Lui îi urăşte.[1] 6 Peste cei răi va face să plouă cărbuni aprinşi şi pucioasă, un vânt dogoritor este cupa de care au parte, 7 căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, iar cei drepţi privesc faţa Lui.